Brussels Brabant bruxellois

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Region de Bruxelles-Capitale

1995 : de provincie Brabant verdeeld in
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, provincie
Vlaams-Brabant en provincie Waals-Brabant.

1995 : la province du Brabant partagee en :
Region de Bruxelles-Capitale, province du
Brabant Wallon et province du Brabant Flamand.

Het gewest Brussel, met 1.000.000 inwoners is een
grote enclave in de provincie Vlaams-Brabant.
De 19 Brusselse gemeenten zijn tweetalig.

La region de Bruxelles, avec 1.000.000 d habitants,
est une grande enclave dans le Brabant Flamand.
Les 19 communes bruxelloises sont bilingues.

Brussel is niet alleen de economische motor van
Belgisch Brabant, maar ook van heel Belgie.

Bruxelles n est pas seulement le moteur economique
du Brabant belge, mais aussi de la Belgique entiere.

LINKS

Brussels Gewest - Region de Bruxelles
http://be.brussels.be/

Stad Brussel -Ville de Bruxelles
http://www.brucity.be
http://brussel.2link.be

Vlaams-Brabant
http://vlaams-brabant.freehostia.com

Brabant Wallon
http://brabant-wallon.freehostia.com

Brabant
http://www.brabant.im
http://brabant.2link.be

Belgie-Belgique
http://belgie.freehostia.com
http://www.belgium.be

freehostia.com

INFO
lotrike@yahoo.com

Region brabanconne de Bruxelles-capitale

Brabants Brussels Hoofdstedelijk Gewest